U bent hier > BEHANDELINGEN > ARMLIFT

Wie komen voor een armlift in aanmerking?

Indien er sprake is van een belangrijke hoeveelheid extra huid, eventueel met plooivorming, na een belangrijke gewichtsreduktie of tgv verlies van huidelastiscitiet bij normale veroudering, kan een armlift een oplossing bieden.

Voorbereidingen voor de operatie

Voor een armlift blijft U normaal 1 tot 2 dagen in het ziekenhuis afhankelijk van de hoeveelheid overtollig wondvocht dat nog via de wonddrain na de operatie afgevoerd wordt. Zodra dit vrijwel gestopt is mag U naar huis.

Indien U rookt is het sterk aanbevolen dit te stoppen 2 weken voor tot 4 weken na de ingreep om een belangrijk verhoogde kans op wondgenezingsstoornissen te voorkomen.

Als U medicijnen neemt die de bloedstolling beïnvloeden zoals Marcoumar, Sintrom, of Aspirine, moet U dit van te voren met U plastisch chirurg bespreken.

Indien U onder algehele verdoving geopereerd wordt, moet U vanaf 24 uur 's nachts nuchter blijven dat wil zeggen niet eten en drinken.

De operatie

De ingreep vindt in principe plaats onder algehele verdoving, zeer uitzonderlijk is lokale verdoving mogelijk.

De insnede zal zo gemaakt worden dat de littekens later zo min mogelijk opvallen. Het uiteindelijke litteken is T-vormig, het lange been van de T verloopt van de oksel tot een tiental cm boven de elleboog (afhankelijk van de uitgebreidheid van het huidoverschot) aan de binnenzijde van de bovenarm. In de oksel bevindt zich het horizontale deel van de T. Om geen spanning op de wond te krijgen wordt altijd een middelmatige correctie uitgevoerd. Het litteken is dus later zichtbaar indien de arm van het lichaam af bewogen wordt.

Ter plaatse van de oksel wordt een slangentje (drain) ingebracht om overtollig wondvocht naar buiten af te voeren. Deze worden verwijderd als er haast geen wondvocht meer wordt geproduceerd.

Na de operatie

Na de operatie voelen Uw armen pijnlijk en gespannen aan. Dit gevoel wordt wordt gaandeweg minder, net als de wondpijn die overgaat in een strak, trekkende gevoel. Gewoonlijk mag U de tweede dag na de operatie naar huis.

Wat U verder nog moet weten

Indien U na de ingreep langer last hebt van gezwollen armen en vochtophoping kan het dragen van een elastisch verband een oplossing bieden. Pas na de operatie zijn Uw armen ongevoelig, het gevoel herstelt zich meestal in de loop van enkele maanden.

Complicaties

Ernstige komplicaties zijn zelden. In principe kunnen alle complicaties van een heelkundige ingreep zich voordoen zoals m.n. nabloeding, infectie, en vertraagde wondgenezing. De laatste complicatie treedt frequenter op bij rokers en zwaarlijvige personen. Indien een dergelijke complicatie optreedt is kan het uiteindelijke litteken breder zijn. Zeer zelden is een bijkomende heelkundige correctie nodig.

Wat moet U weten als U weer thuis bent?

De eerste maand na uw thuiskomst kunt U licht lichamelijk werk doen, sporten en zware huishoudelijke activiteiten dienen gedurende 4 weken vermeden te worden. In de zon of onder de zonnebank dienen de littekens de eerste maanden goed beschermt te worden.

Na een armcorrectie blijft er een litteken zichtbaar. Zoals bij de meeste operaties is het niet te voorspellen hoe de littekens er uiteindelijk uitzien. Dit hangt, behalve van de hechtingtechniek, af van persoonlijke genezingstendens en het al dan niet optreden van wondproblemen. In het begin kunnen ze vrij dik, rood, en gevoelig zijn. Bijkomende behandeling met een creme of pleister is dan aangewezen. Na verloop van tijd worden de littekens soepeler en bleker en neemt de gevoeligheid af.