U bent hier > BEHANDELINGEN > BORSTVERKLEINING

Waarom een borstverkleining?

Veel vrouwen hebben te zware of hangende borsten. Door het gewicht van de borsten kunnen klachten ontstaan, zoals pijn in de nek, schouders en/of rug. Vaak leidt dit tot een slechte lichaamshouding. Daarnaast voelen veel vrouwen zich door hun borstomvang onaantrekkelijk of schamen zich daarvoor. Een borstverkleinende ingreep kan dan een oplossing zijn.

Wie komen voor een borstverkleining in aanmerking?

In principe komt men in aanmerking bij een Bh cup D of groter. Indien U wenst te vermageren is het verstandig dit te doen alvorens de ingreep te ondergaan, aangezien een gewichtreduktie na de ingreep het resultaat kan beïnvloeden. Het is overigens niet terecht om van deze operatie een oplossing van sociale of seksuele problemen te verwachten.

Wat moet ik voor de ingreep doen?

Als U medicijnen neemt die de bloedstolling beïnvloeden zoals Marcoumar of Sintrom, moet U dit van te voren met U plastisch chirurg bespreken.

U mag geen aspirine (acethylsalicylzuur) bevattende geneesmiddelen gebruiken 14 dagen voor de ingreep.
Indien U rookt adviseren wij het roken gedurende 2 weken pre- en 4 weken postoperatief te stoppen, aangezien roken de wondgenezing op belangrijke wijze negatief kan beïnvloeden. Indien U ouder bent dan 50 jaar of een familiale verhoogd risiko op borstkanker heeft, raden wij aan voor de ingreep een mammografie te laten uitvoeren.

Aangezien U onder algehele verdoving geopereerd wordt, moet U vanaf 24 uur 's nachts nuchter blijven dat wil zeggen niet eten en drinken.

De operatie

Voor de operatie wordt U gezien door de chirurg voor het aanbrengen van een tekening op de borst die tijdens de operatie als patroon wordt gehanteerd. Er worden foto's van Uw borsten genomen. De operatie vindt plaats onder algehele verdoving. Voor eventuele vragen hieromtrent kunt U bij de anaesthesist terecht.

Een verkleining houdt in dat een deel van de huid, het vet onder die huid, en een deel van het klierweefsel wordt weggenomen. Dit weefsel wordt altijd microscopisch onderzocht.

De tepel wordt met een deel van de borstklier naar boven geplaatst. De littekens, die altijd zichtbaar blijven, zien er dan ook uit als een cirkel rondom de tepel, een vertikale lijn vanaf de onderkant van de tepel tot de plooi onder de borst, en eventueel een litteken in de plooi van de borst. Indien er enkel een vertikaal litteken aanwezig is zal dat in het begin gerimpeld zijn, deze rimpels verdwijnen in de loop van 3 maanden. Een eventuele bestaande asymmetrie zal zoveel mogelijk gecorrigeerd worden, perfecte postoperatieve symmetrie kan echter niet gegarandeerd worden.

Aan het einde van de operatie worden aan de zijkant van de beide borsten een drainerende buisje ingebracht om overtollig wondvocht op te vangen, en een verband wordt aangebracht. De buisjes worden de tweede of derde dag na de ingreep verwijderd. De eerste nacht na de ingreep hebt U waarschijnlijk wat wondpijn of een strak trekkerig gevoel in de borsten. Deze last verdwijnt meestal in enkele dagen. Als de buisjes verwijderd zijn, kunt U met een sport-BH en verband naar huis, om dan een nieuwe steunbh op maat te gaan kopen. Zodra U thuis bent mag U douchen, maar niet baden met de wondes.

Het nieuwe model van de borst

De plastisch chirurg zal zoveel mogelijk rekening houden met Uw wensen betreffende de grootte, stevigheid, en vorm van de borsten. Uiteraard wordt het nieuwe model van de borst tevens bepaalt door de vorm van de borsten voor de ingreep. Direct na de ingreep zijn de borsten te sterk gelift en gezwollen waardoor zij zeer hoog staan. De definitieve vorm zal pas na 4-5 maanden zichtbaar zijn.

Complicaties

Hoewel deze operatie ingrijpend van aard is, doen zich gelukkig zelden ernstige complicaties voor. Kleinere complicaties zoals een nabloeding, infectie, of vertraagde wondgenezing kunnen wel eens voorkomen waardoor het uiteindelijke litteken hier en daar breder kan worden.

Wat U verder nog moet weten

Het gevoel in de tepels kan na de operatie verminderd of zelfs geheel verdwenen zijn. Vaak komt het gevoel terug, maar niet altijd volledig.

Of u na een borstverkleinende operatie nog borstvoeding kunt geven is onzeker en in ieder geval vooraf niet te zeggen, een deel van de borstklier blijft namelijk altijd met de tepel verbonden.

Een hernieuwde zwangerschap na een borstverkleining zal de borstvorm en grootte opnieuw veranderen.

In verband met de verzorging na de operatie kunt U het beste nachtkleding meebrengen, met bij voorkeur met een jasje dat aan de voorzijde met knopen sluit.

Na de operatie moet U gedurende 3 weken een steunbh dragen, het nummer van de bh maat blijft hetzelfder maar de cupmaat is kleiner geworden (bv. van een 85D naar een 85B). Wij adviseren de Bh in deze periode dag en nacht te dragen.

Indien nodig, kunt U gedurende de eerste 10 dagen hulp krijgen van een thuisverpleegster voor verzorging van de wondes.

Herstel

Zoals bij de meeste operaties is het niet te voorspellen hoe de littekens er uiteindelijk uitzien. Dit hangt, behalve van de hechtingtechniek, af van persoonlijke genezingstendens en het al dan niet optreden van wondproblemen. In het begin kunnen ze vrij dik, rood, en gevoelig zijn. Bijkomende behandeling met een creme of pleister is dan aangewezen. Na verloop van tijd worden de littekens soepeler en bleker. De eerste maanden moeten de littekens tegen zonlicht beschermt worden, ook onder de zonnebank.

De herstelperiode na de operatie duurt enkele weken. Wanneer U thuis kleine kinderen heeft, is het aan te bevelen dat er hulp aanwezig is. Dit geldt zeker voor de eerste week na Uw thuiskomst. In principe bedraagt de werkombekwaamheid na de operatie ongeveer 2 tot 3 weken. Het is verstandig gedurende deze periode geen zwaar werk te verrrichten en grote bewegingen met Uw bovenarmen vermijden.

Ongeveer 10 dagen na ontslag wordt U op consultatie terugverwacht voor een wondcontrole.

De kosten

Er dient een aanvraag te gebeuren bij het ziekenfonds voor tegenmoetkoming in de kosten van deze ingreep. In principe kunt U enkel toestemming krijgen bij een cup D of groter of bij een belangrijke asymmetrie. Deze beslissing wordt genomen door de geneesheer adviseur van het ziekenfonds. Als U de ingreep zelf moet betalen, vraag dan vooraf duidelijke informatie over de exacte kosten.