U bent hier > BEHANDELINGEN > BUIKWANDCORRECTIE

Wie komen voor een buikwandcorrectie in aanmerking?

Of U in aanmerking komt voor een buikwandcorrectie is afhankelijk van Uw klachten en zal in overleg met de plastisch chirurg worden bepaald. Operatieve correctie van een dikke of slappe buik moet niet gezien worden als een mogelijkheid om extra gewicht kwijt te raken. Overgewicht vormt zelfs een argument om de ingreep (nog) niet uit te voeren vanwege een grotere kans op postoperatieve complicaties zoals een gestoorde en vertraagde wondgenezing, groter infectiegevaar, en een grotere kans op trombose.

Als U duidelijk te zwaar bent, wordt U dan ook geadviseerd eerst een goede vermageringskuur te ondergaan. Dit kunt U doen in overleg met Uw huisarts of een dietiste. Wanneer het streefgewicht is bereikt, kan de operatie wel worden uitgevoerd en maakt U een goede kans op een bevredigend resultaat met minder risico op complicaties.

Indien er nog een bestaande kinderwens is, is het beste deze eerst te vervullen en na de zwangerschap eventueel een correctie te ondergaan.

Indien U reeds littekens ter hoogte van de buik heeft, hangt het van de grootte en lokatie van deze littekens af of U voor een buikwandcorrectie in aanmerking kunt komen.

Voorbereidingen voor de operatie

Voor een buikwandcorrectie verblijft U liefst 2 dagen in het ziekenhuis, zodat de ergste postoperatieve pijnperiode achter de rug is, en U goed mobiel bent voordat U naar huis gaat.

Indien U rookt is het sterk aanbevolen dit te stoppen 2 weken voor tot 4 weken na de ingreep om een belangrijk verhoogde kans op wondgenezingsstoornissen te voorkomen.

Als U medicijnen neemt die de bloedstolling beïnvloeden zoals Marcoumar, Sintrom, of Aspirine, moet U dit van te voren met U plastisch chirurg bespreken.

Aangezien U onder algehele verdoving geopereerd wordt, moet U vanaf 24 uur 's nachts nuchter blijven dat wil zeggen niet eten en drinken.

De operatie

De ingreep vindt altijd plaats onder algehele verdoving. Aan het begin van de ingreep wordt een blaassonde geplaatst die tot de volgende dag blijft zitten.

De insnede zal zo gemaakt worden dat de littekens later zo min mogelijk opvallen. Als het kan wordt alleen een horizontale snede gemaakt, zo laag mogelijk op de onderbuik zodat het litteken nadien onder de rand van de onderbroek valt. De lengte van het litteken is afhankelijk van de hoeveelheid overtollige huid. Meestal moet tevens de navel verplaatst worden zodat deze na de buikwandcorrectie weer op de normale plaats komt te zitten. Hierdoor zal tevens een litteken rond de navel ontstaan. Als de buikspieren door zwangerschap zijn uitgerekt, worden ze in het midden weer naar elkaar toe gehecht. De huid van de buik staat daarna heel strak. Om geen spanning op de wond te krijgen wordt u tijdens de operatie in een half zittende houding gebracht, met de benen gebogen. In deze houding ligt U daarna ook in bed.

Ter plaatse van de schaamstreek worden 2 slangentjes (drains) ingebracht om overtollig wondvocht naar buiten af te voeren. Deze worden verwijderd als er haast geen wondvocht meer wordt geproduceerd.

Na de operatie

Na de operatie voelt Uw buik pijnlijk en gespannen aan; hoesten, niezen, persen, maar ook lachen veroorzaken extra hinder. Dit gevoel wordt wordt gaandeweg minder, net als de wondpijn die overgaat in een strak, trekkende gevoel. Gewoonlijk mag U de tweede dag na de operatie uit bed. In het begin moet U dan licht voorover gebogen lopen; geleidelijk aan kunt U zich meer rechtop bewegen. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de ingreep en Uw fysieke gesteldheid, mag U het ziekenhuis de eerste of de tweede dag na de ingreep verlaten; sporadisch is een langer ziekenhuisverblijf noodzakelijk.

Wat U verder nog moet weten

U moet tot 6 weken na de ingreep een buikband of elastische pantybroek dragen die tot boven de navel reikt. U kunt deze broek van te voren bestellen via een formulier verkrijgbaar op de consultatie. De buikband kunt U ook via het ziekenhuis ontvangen tijdens de opname. Pas na de operatie is Uw buik ongevoelig, het gevoel herstelt zich meestal in de loop van enkele maanden.

Complicaties

Ernstige komplicaties zijn zelden. In principe kunnen alle complicaties van een heelkundige ingreep zich voordoen zoals m.n. nabloeding, infectie, en vertraagde wondgenezing. De laatste complicatie treedt frequenter op bij rokers en zwaarlijvige personen. Indien een dergelijke complicatie optreedt is kan het uiteindelijke litteken breder zijn. Zeer zelden is een bijkomende heelkundige correctie nodig.

Wat moet U weten als U weer thuis bent?

De eerste maand na uw thuiskomst kunt U licht lichamelijk werk doen, maar zwaar tillen is absoluut verboden. Na 3-4 weken kunt U geleidelijk aan uw activiteiten weer hervatten. In de zon of onder de zonnebank dienen de littekens de eerste maanden goed beschermt te worden.

Na de operatie voelt de onderbuik meestal doof aan, dit is het gevolg van het doorsnijden van een aantal huidzenuwen. Uiteindelijk blijft er meestal in een klein gebied een doof gevoel bestaan.

Na de buikwandcorrectie blijft er onderop de buik een litteken zichtbaar. Zoals bij de meeste operaties is het niet te voorspellen hoe de littekens er uiteindelijk uitzien. Dit hangt, behalve van de hechtingtechniek, af van persoonlijke genezingstendens en het al dan niet optreden van wondproblemen. In het begin kunnen ze vrij dik, rood, en gevoelig zijn. Bijkomende behandeling met een creme of pleister is dan aangewezen. Na verloop van tijd worden de littekens soepeler en bleker en neemt de gevoeligheid af.