U bent hier > BEHANDELINGEN > DIJLIFT

Wie komen voor een dijlift in aanmerking?

Of U in aanmerking komt voor een dijcorrectie is afhankelijk van Uw klachten en zal in overleg met de plastisch chirurg worden bepaald. Operatieve correctie van een dikke of slappe dijen moet niet gezien worden als een mogelijkheid om extra gewicht kwijt te raken. Overgewicht vormt zelfs een argument om de ingreep (nog) niet uit te voeren vanwege een grotere kans op postoperatieve complicaties zoals een gestoorde en vertraagde wondgenezing, groter infectiegevaar, en een grotere kans op trombose.

Als U duidelijk te zwaar bent, wordt U dan ook geadviseerd eerst een goede vermageringskuur te ondergaan. Dit kunt U doen in overleg met Uw huisarts of een dietiste. Wanneeer het streefgewicht is bereikt, kan de operatie wel worden uitgevoerd en maakt U een goede kans op een bevredigend resultaat met minder risico op complicaties.

Indien er sprake is van een belangrijke hoeveelheid extra huid, eventueel gecombineerd met plooivorming (na een belangrijke gewichtsreduktie of t.g.v. het verlies van de huidelasticiteit bij normale veroudering), kan een dijlift een oplossing bieden.

Voorbereidingen voor de operatie

Voor een dijcorrectie blijft U normaal 1 à 2 dagen in het ziekenhuis afhankelijk van de hoeveelheid overtollig wondvocht dat nog via de wonddrain na de operatie afgevoerd wordt. Zodra dit vrijwel gestopt is mag U naar huis.

Indien U rookt is het sterk aanbevolen dit te stoppen 2 weken voor tot 4 weken na de ingreep om een belangrijk verhoogde kans op wondgenezingsstoornissen te voorkomen.

Als U medicijnen neemt die de bloedstolling beïnvloeden zoals Marcoumar, Sintrom, of Aspirine, moet U dit van te voren met U plastisch chirurg bespreken.

Aangezien U onder algehele verdoving geopereerd wordt, moet U vanaf 24 uur 's nachts nuchter blijven dat wil zeggen niet eten en drinken.

De operatie

De ingreep vindt altijd plaats onder algehele verdoving. Aan het begin van de ingreep wordt een blaassonde geplaatst die tot de volgende dag blijft zitten.

De insnede zal zo gemaakt worden dat de littekens later zo min mogelijk opvallen. Als het kan, wordt alleen een horizontale snede gemaakt in de liespooi aan de binnenzijde van de dij, vaak is het echter tevens nodig een bijkomend vertikaal litteken, eveneens aan de binnenzijde van de dij, te maken. Het uiteindelijke litteken is dan T-vormig. De lengte van het litteken is afhankelijk van de hoeveelheid overtollige huid, het litteken eindigt minstens een tiental cm boven de knie. Om geen spanning op de wond te krijgen wordt altijd een middelmatige correctie uitgevoerd.

Ter plaatse van de liesstreek worden 2 slangentjes (drains) ingebracht om overtollig wondvocht naar buiten af te voeren. Deze worden verwijderd als er haast geen wondvocht meer wordt geproduceerd.

Na de operatie

Na de operatie voelen Uw dijen pijnlijk en gespannen aan. Dit gevoel wordt wordt gaandeweg minder, net als de wondpijn die overgaat in een strak, trekkende gevoel. Gewoonlijk mag U de tweede dag na de operatie uit bed.

Wat U verder nog moet weten

Indien U na de ingreep langer last hebt van gezwollen dijen en vochtophoping kan het dragen van een elastische panty een oplossing beiden. U kunt deze broek via een formulier verkrijgbaar op de consultatie. Pas na de operatie zijn Uw dijen ongevoelig, het gevoel herstelt zich meestal in de loop van enkele maanden.

Complicaties

Ernstige komplicaties zijn zelden. In principe kunnen alle complicaties van een heelkundige ingreep zich voordoen zoals m.n. nabloeding, infectie, en vertraagde wondgenezing. De laatste complicatie treedt frequenter op bij rokers en zwaarlijvige personen. Indien een dergelijke complicatie optreedt is kan het uiteindelijke litteken breder zijn. Zeer zelden is een bijkomende heelkundige correctie nodig.

Wat moet U weten als U weer thuis bent?

De eerste maand na uw thuiskomst kunt U licht lichamelijk werk doen, sporten zoals fietsen, zwemmen, en joggen, dienen gedurende 6 weken vermeden te worden. In de zon of onder de zonnebank dienen de littekens de eerste maanden goed beschermt te worden.

Na de operatie voelen Uw dijen meestal doof aan, dit is het gevolg van het doorsnijden van een aantal huidzenuwen. Uiteindelijk blijft er meestal in een klein gebied een doof gevoel bestaan.

Na een dijcorrectie blijft er een litteken zichtbaar. Zoals bij de meeste operaties is het niet te voorspellen hoe de littekens er uiteindelijk uitzien. Dit hangt, behalve van de hechtingtechniek, af van persoonlijke genezingstendens en het al dan niet optreden van wondproblemen. In het begin kunnen ze vrij dik, rood, en gevoelig zijn. Bijkomende behandeling met een creme of pleister is dan aangewezen. Na verloop van tijd worden de littekens soepeler en bleker en neemt de gevoeligheid af.