U bent hier > BEHANDELINGEN > Disclaimer

Aansprakelijkheid

Ik kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor directe, indirecte of gevolgschade die zich zou voordoen als gevolg van uw gebruik van deze website, de informatie, gegevens of publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van enige interactieve toepassingen, behoudens opzet of zware fout.

Cookies

Tijdens uw bezoek aan deze website zullen er géén gegevens omtrent uw persoon worden verzameld. Uw bezoek aan deze website is derhalve volkomen anoniem. Deze website kan gebruik maken van cookies om bezoekersstatistieken te verzamelen, zoals het aantal bezoekers op de website en op de webpagina’s. Cookies kunt u uitschakelen bij de opties of instellingen in uw browser. In de helpfunctie van uw internetbrowser vindt u meer informatie hierover. Indien u mij om verdere informatie verzoekt via mijn contactgegevens op deze website, is het mogelijk dat ik u vraag enkele persoonsgegevens door te geven om uw verzoek te kunnen beantwoorden. De verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met EU verordening GDPR die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Bezoek aan deze website

Ik kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade veroorzaakt door virussen en computerfraude en eventueel daaruit voortvloeiende schade (bijvoorbeeld aan hardware of software) kan niet op mij verhaald worden behoudens opzet of zware fout. Ik kan evenmin enige waarborg verstrekken aangaande de veiligheid van deze website, noch garandeer ik de foutloze of ononderbroken werking van de website.

Links naar andere websites

Eventuele hyperlinks die op de website worden aangeboden worden louter verstrekt ten informatieve titel en het aanbieden van een hyperlink impliceert op geen enkele wijze dat ik verantwoordelijk ben voor de inhoud of opbouw van deze externe website. Ik ben niet de eigenaar van deze externe websites en kan dan ook op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke schade die u zou lijden als gevolg van het bezoeken van één van deze websites of de inhoud ervan.

Informatie op deze website

Ondanks de zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website besteed wordt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of achterhaald is. Ik lever geen enkele garantie dat de gepubliceerde informatie correct is. Ik aanvaard geen enkele verplichting om de informatie geregeld aan te passen, noch garandeer ik dat de website voor een bepaald gebruik geschikt zou zijn. Ik behoud het recht om op elk moment de inhoud van deze website te wijzigen en om eenzijdig en zonder kennisgeving, een gebruiker toegang te weigeren tot de website of een gedeelte ervan. De inhoud op deze website kan nooit volledig zijn en u kan er bijgevolg geen resultaatsgaranties uit ontlenen. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Esthetische en Plastische Chirurgie is geen exacte wetenschap. Een persoonlijke raadpleging blijft dus dé basis voor een persoonlijk onderzoek, het verkrijgen van specifieke of praktische informatie en het ontvangen van prijzen en de kosten die verbonden zijn aan esthetische chirurgie.