U bent hier > BEHANDELINGEN > VEEL GESTELDE VRAGEN

Waar bevindt zich het CAZ Salvator zich?

Salvatorstr. 20
3500 Hasselt
Telefoonnummer : 011- 289111
Faxnummer: 011-270124

Waar gebeuren de ingrepen?

Ingrepen onder plaatselijke verdoving gebeuren poliklinisch zonder opname in het Salvator ziekenhuis te Hasselt of in de Nederlandse vestiging Cosmoplast - Annadal Medisch Centrum te Maastricht.

Ingrepen onder algemene verdoving gebeuren in de operatiezaal van het Salvatorziekenhuis te Hasselt.

Het CAZ Salvatorziekenhuis (ofwel Christelijk Algemeen Ziekenhuis Midden Limburg), is een christelijke v.z.w. met de volgende doelstellingen:

  1. Medische zorg te verlenen vanuit een christelijk perspectief: in een houding van hoop, solidariteit, en naastenliefde, voor iedereen ongeacht sociale afkomst, levensovertuiging, of nationaliteit.
  2. Het verlenen van kwaliteitsvolle optimale zorg en aandacht, rekening houdend met de patiënt, familie, en vertrouwenspersoon.
  3. Het benadrukken van een regionale en euregionale uitstraling met ruimte voor multidisciplinaire samenwerking.

Binnen dit kader heeft het ziekenhuis een samenwerking verband met het CZ (Centraal Ziekenfonds) te Nederland. Hierdoor kunnen nederlandse patiënten in aanmerking komen voor gespecialiseerde zorg, vergoedt door nederlandse ziektekosten verzekeraars, zonder langdurige wachttijden door te maken. www.caz.be, www.jessazh.be, www.jessaziekenhuis.be.

Kan ik na de ingreep zelf rijden?

Na een ingreep onder plaatselijke verdoving is de patiënt meestal onmiddellijk weer fit. Niettemin raden we af om zelf met auto of tweewieler te rijden na een ingreep op de oogleden, een facelift, of een liposculptuur.

Na een ingreep onder narcose (= algemene verdoving) of met toediening van een sedatief (= roesverdoving) mag u diezelfde dag niet rijden.

Komt het Ziekenfonds tussen in de kosten?

Bij de meeste esthetische ingrepen komt het ziekenfonds niet tussen. In een aantal gevallen geldt een beperkte tussenkomst, meestal na aanvraag bij de medisch adviseur van het ziekenfonds. Dat is het geval bij borstverkleining, sommige neuscorrecties, sommige buikcorrecties en alle ingrepen vermeldt onder reconstructies.

Het ziekenhuis heeft een samenwerkingsverband met het CZ (Centraal Ziekenfonds) te Nederland. Hierdoor kunnen nederlandse patiënten in aanmerking komen voor gespecialiseerde zorg in België, vergoedt door het nederlandse CZ, zonder langdurige wachttijden door te maken.

Voor andere Nederlandse zorgverzekeraars geldt de Europese wetgeving, dat de kosten zullen worden vergoed tot maximaal 100% van het in Nederland geldende tarief indien de hulp in Nederland zou zijn verleend en krachtens de dekking van de polis van de patiënt zou zijn vergoed. In alle gevallen dient voor de betreffende ingreep steeds eerst een schriftelijke machtigingaanvraag gericht te worden aan de betreffende zorgverlener.

Kan ik na een esthetische ingreep ziekteverlof krijgen?

Neen, de wet staat dat niet toe. Ziekteverlof kan enkel na ingrepen waarvoor een RIZIV-nummer kan toegekend worden, met andere woorden, na ingrepen waarvoor een tussenkomst van het ziekenfonds is voorzien.