U bent hier > BEHANDELINGEN > NIET GEPIGMENTEERDE HUIDTMOREN

Wat is een niet gepigmenteerde huidtumor

De meest voorkomende niet gepigmenteerde huidtumoren waarvoor heelkundige behandeling noodzakelijk is zijn basocellulaire en spinocellulaire carcinomas.

Deze letsels ontstaan voornamelijk in huidzones die langdurig en frequent aan zonlicht geëxponeerd geweest zijn. Meestal is dit het gelaat. Met name personen met een licht huidtype zijn hiervoor gevoelig. In het algemeen ontstaan de letsels pas op hogere leeftijd: 60 jaar en ouder, in uitzonderlijke gevallen kan de leeftijd echter veel jonger zijn.

Meestal ontwikkelen deze letsels zich langzaam, in eerste instantie kan er sprake van slechts een discrete, vrij goed afgelijnde, roodachtige, licht verheven huidzone, soms met een schilferend aspekt. In dit voorstadium, lijkt het letsel soms tijdelijk te verdwijnen, maar komt vrijwel altijd op korte termijn weer terug.

Hoe presenteerd het letsel zich?

Een basocellulair carcinoma presenteert zich in het algemeen als:

Een spinocellulair carcinoma presenteert zich in het algemeen als een snel groeiende, verheven en onstoken, eventueel ulceratief, schilferend of verhoornend, huidletsel. Deze letsels komen ook vaker voor op lippen van rokers.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De diagnose is in eerste instantie klinisch: eenvoudigweg door het letsel te bekijken. Elk huidletsel, dat langer dan een maand bestaat en langzaam of snel groeit, in een huidzone die veel aan zon geëxponeerd geweest is zoals het gelaat, bij met name oudere personen dient nader bekeken te worden hetzij door een huisarts of een dermatoloog (huidspecialist).

Een definitieve diagnose kan pas gesteld worden indien een weefselfragment van het letsel microscopisch onderzocht wordt.

Waarom moeten deze letsel verwijderd worden?

Een basocellulair carcinoma is in principe een goedaardige tumor, d.w.z. tumoruitzaaiing naar elders in het lichaam treedt niet op. Het letsel kan echter ter plaatse gestaag en soms ook diep groeien, waardoor b.v. een groot gedeelte van het gelaat aangetast kan worden.

Daarom kunnen deze letsels het beste in een vroeg stadium behandeld worden: namelijk een klein letsel kan eenvoudigweg verwijderd worden en het defect kan meteen primair gesloten worden.

Een spinocellulair carcinoma gedraagt zich agressiever dan een basocellulair carcinoma: het groeit sneller, vaak agressiever naar de diepte toe, en spreidt soms zelfs naar lokale lympheklieren. Snelle vroegtijdige behandeling is dus noodzakelijk.

Welke behandelingen zijn mogelijk?

Kleine oppervlakkige en vaak multiple letsels kunnen gecurreteerd (afgeschraapt) of bevroren worden. Eventueel kan ook een laser gebruikt worden. Voorwaarde is dat de letsels klein zijn, en dat eerder de diagnose middels weefselonderzoek is uitgevoerd.

Bij iets grotere letsels wordt het letsel best in de vorm van een weefselelips heelkundig verwijderd en wordt het defect primair gesloten. Deze behandelingen kan uitgevoerd worden door een huisarts, dermatoloog of plastisch chirurg.

Nog grotere letsels kunnen enkel heelkundig behandeld worden. Het huiddefect dat hierdoor onstaat kan te groot zijn om primair te sluiten. Complexere reconstructies zijn dan nodig. Veelal vindt dan verwijzing naar een plastisch chirurg plaats.

In principe wordt voor elke reconstructie lokaal weefsel gebruikt zodat de weefsel textuur en kleur van de gereconstrueerde huidzone overeenkomt met zijn omgeving en het uiteindelijke litteken zomin mogelijk opvalt. Zelden wordt gebruik gemaakt van een huidgreffe. Meestal kunnen deze ingrepen uitgevoerd worden onder lokale verdoving. De techniek van de reconstructie is afhankelijk van de lokalisatie en uitgebreidheid van het letsel, en de beweeglijkheid en huidoverschotten ter plaatse.

Gezien de grote diversiteit in de uitgebreidheid, de aard, en de lokalisatie van de letsels, is een geïndividualiseerde benadering onontkomelijk. Dit betekent dat elke patient afzonderlijk gezien en onderzocht dient te worden om een specifieke uitspraak te kunnen doen over mogelijke behandeling van de aandoening. Een persoonlijk consult is hiertoe ontontbeerlijk.

Wat gebeurt na de ingreep

Na de ingreep krijgt u instructies mee voor de verzorging van de wonde gedurende de eerste week. Na een week komt u terug naar de raadpleging voor verwijdering van de hechtingen. Het resultaat van het weefsel onderzoek wordt u dan medegedeeld.

Wat U verder nog moet weten

Indien het letsel volledig verwijderd is komt het in principe niet meer terug. Sommige letsels groeien echter zeer sprieterig, waardoor onvoorzien een miniscuul deel van de tumor achterblijft. Het letsel kan dan terugkomen. Daarnaast kan in zonbeschadigde huid altijd een nieuw letsel op een andere plaats ontstaan.

Daarom is het belangrijk gedurende 5 jaar een halfjaarlijkse controle van uw huid laat uitvoeren indien u eerder een dergelijk letsel heeft gehad. Namelijk ongveer 36% van de mensen die een basocellulair carcinoom gehad hebben ontwikkelen een nieuw letsel binnen 5 jaar.