U bent hier > BEHANDELINGEN > Klachtenregeling

Voorleggen aan uw plastisch chirurg

Wanneer u niet geheel tevreden bent over een behandeling, is het raadzaam hier niet mee rond te blijven lopen. Veel klachten zijn gebaseerd op miscommunicatie of een verschillend verwachtings-patroon, ondanks alle goede intenties om Uw verwachtingen vooraf duidelijk te communiceren.

Uiteraard stelt ik het in zo’n situatie op prijs, dat u contact opneemt met mij, zodat ik in de gelegenheid gesteld wordt om uw onvrede weg te nemen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.


Klachtenfunctionaris

Mocht u er samen met mij niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de klachtenfunctionaris.

Heeft uw behandeling in het Jessa ziekenhuis van Hasselt plaatsgevonden: dan kunt u terecht bij de ombudsdienst van het ziekenhuis.

Heeft uw behandeling in Maastricht plaatsgevonden, dan kunt u terecht bij een klachtenfunktionaris van Solopartners, een organisatie waarbij ik als zorgverlener aangesloten ben.
Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke professionele bemiddelaar, die samen met u en mij zal werken aan een oplossing. Wanneer u een klacht indient, wordt ernaar gestreefd om binnen 6 weken tot een oplossing te komen.
Indien u contact wilt opnemen met de klachtenfunctionaris, dan kunt u mailen naar info@solopartners.nl.


Geschillencommissie

Komt u er onverhoopt samen met de hulp van de klachtenfunktionaris niet uit, kunt u zich wenden tot de externe geschillen commissie voor Extramurale Specialistische Zorg (eza). Deze geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht.

Voor het behandelen van geschillen heb ik als zorgverlener een overeenkomst gesloten met Stichting Geschillencommissie EZa. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie één met een medische achtergrond. Wanneer een geschil wordt ingediend zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt.

Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie kunt u vinden op de website: www.geschillencommissie-EZa.nl. Tevens staat hier informatie over hoe u een geschil kunt indienen.