U bent hier > BEHANDELINGEN > LIPOFILLING

Wat is lipofilling?

Lipofilling is een chirurgische techniek waarmee lichaamseigen vet ‘gegreft’ (d.w.z. verplaatst wordt zonder bloedvoorziening) wordt naar een andere lokatie, met als doel aldaar volumetekorten aan te vullen.

De bloedverziening op de plaats waar dit vet naartoe gaat, is bepalend voor het uiteindelijke overlevingspercentage van deze ‘gegrefte’ vetcellen. Onvoldoende doorbloeding leidt to afsterven van de ‘gegrefte’ cellen.

Een volumetekort in het gelaat kan aangeboren zijn (zoals bij het Barraquer Simons syndrome of de ziekte van Romberg) of het gevolg zijn van een ziekte. Ook bij het natuurlijke verouderingsproces van het gelaat hoort veelal een verlies van volume.

Aanvankelijke pogingen om lichaamseigen vet te ‘greffen’ waren helaas onvoorspelbaar en niet blijvend, en dus weinig succesvol. Dit was te wijten aan de gebruikte techniek.

In het begin van de jaren negentig ontwikkelde een Amerikaanse dokter, Sidney Coleman, echter een methode waarmee eigen vet gegreft werd middels een injectietechniek. Deze techniek zorgde ervoor dat de resultaten wel voorspelbaar werden, en ook op lange termijn stabiel bleven.

Wie komt in aanmerking voor de procedure?

Lipofilling is geschikt voor de behandeling van ingevallen wangen, verdwenen vet op de jukbeenderen en diepe groeven tussen de neus en de mondhoeken.Tevens is lipofilling tevens geschikt als definitieve lipvergroting. Daarnaast kan lipofilling gebruikt wordt voor de opvulling van allerhande oppervlakkige onregelmatigheden b.v. zoals de welke die sporadisch ontstaan na een liposuctie of die het gevolg zijn van verwondingen.

De ingreep

De ingreep begint met het markeren van de behandelzones, ofwel de plaatsen waar het vet afgenomen en vervolgens geïnjecteerd moet worden. De ingreep vindt vervolgens plaats onder lokale of algehele narcose, afhankelijk van de uitgebreidheid van de procedure. Indien de ingreep onder lokale verdoving plaatsvindt, krijgt U de verdoving toegediend middels een onderhuidse inspuiting met een fijn naaldje op de behandelzones. U voelt een prikje en kortdurend licht branderig gevoel. De verdoving blijft anderhalf à twee uur werkzaam en zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn voelt. De beide behandelzones worden vervolgens onstmet en steriele doeken worden aangebracht.

Het afnemen van het vet gebeurt in grote lijnen zoals bij een gewone liposuctie: vetweefsel wordt via een klein gaatje afgezogen middels een canule verbonden met een vacuumzuiger. De buik of de binnenkant van de dijen/knieën zijn zeer geschikte plaatsen om vetweefsel af te nemen. Tijdens lipofilling gebeurt deze vetafzuiging echter met speciaal hiervoor ontworpen vacuumbuisjes, zodat de vetcellen zo weinig mogelijk beschadigd worden. Onmiddellijk daarna wordt het afgenomen vet gecentrifugeerd om overtollig vocht te verwijderen. Het uiteindelijke pure vet wordt opgetrokken in kleine, aparte spuitjes.

De zone waar de opvulling met vetweefsel nodig is, werd vooraf door uw chirurg afgetekend. Via één of meerdere kleine prikgaatjes wordt het vet nu in tientallen fijne kanaaltjes ingespoten, ongeveer 1/20 ml per kanaaltje. Op die manier komen de verplaatste vetcellen in nauw contact met de omliggende weefsels. Deze weefsels zullen voor zuurstof en voedingsbestanddelen zorgen zodat de cellen kunnen overleven op die nieuwe plek.

De behandeling duurt ongeveer anderhalf tot 2 uur, naargelang de omvang van de te behandelen zones.

Na de ingreep

Onmiddellijk na de ingreep zijn de behandelde zones enigszins opgezet, zeker indien de lippen behandeld werden. Om de zwelling zoveel mogelijk te beperken is het dus belangrijk om de eerste uren een cold pack op het gezicht aan te brengen, bovenop een kompresje. Een cold pack is een diepvrieszakje gevuld met ijsblokjes en water. Na enkele uren mag u deze ijsapplicatie stoppen.

De zwelling zal toenemen tot ongeveer de derde dag en neemt vanaf dan geleidelijk af. U kunt Uw sociale activitieten hervatten na zeven tot tien dagen (bij een lipvergroting kan dit eventueel iets langer duren). Als er blauwe plekken zijn ontstaan, kunnen die wel nog iets langer zichtbaar blijven, zij zijn echter i.h.a. goed camoufleerbaar met make-up.

Na drie weken is de zwelling grotendeels verdwenen, maar de correctie kan nog wat overdreven lijken. Tijdens de ingreep wordt namelijk meer vet geinjecteerd dan echt nodig is om het gewenste resultaat te bekomen. Dit gebeurt aangezien 30-50% van de geinjecteerde cellen niet zullen overleven op de nieuwe plek.

Verschillende factoren zijn van invloed op het overlevingspercentage van de geinjecteerde vetcellen: met name de doorbloeding en de beweeglijkheid van de behandelde zone. In weinig beweeglijke zones, zoals de jukboogregio en de kin, zal meer vet overleven dan in de meer beweeglijke lippen. In het gelaat overleven de cellen beter dan elders in het lichaam omwille van de goede doorbloeding aldaar.

Het uiteindelijke resultaat van de behandeling wordt beoordeeld na drie tot vier maanden. Mogelijk wordt een tweede sessie gepland om het geslonken volume aan te vullen.

Mogelijke verwikkelingen

Na het verdwijnen van de zwelling kan het zijn dat U enkele lichte verhardingen voelt in de behandelde zones, deze verhardingen zijn i.h.a. van tijdelijke aard. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen zij blijvend zijn. In gebieden met een zeer dunne huid (zoals de onderste oogleden), kan het verplaatste vet bij wijze van hoge uitzondering lichte onregelmatigheden teweegbrengen.

Bij een gezond persoon zijn er weinig gevaren verbonden aan de ingreep. Wel kan bij daarvoor gevoelige personen op de afname- en de injectieplaats een bloeduitstorting ontstaan, die de genezing enigzins vertraagt.

Het belangrijkste risico is echter de kans op een infectie. Om dit te vermijden is het noodzakelijk om gedurende een aantal dagen na de ingreep antibiotica in te nemen. Vergeet Uw chirurg niet op de hoogte te brengen indien U allergisch bent voor bepaalde antibiotica.

Tot slot bestaat er ook een kleine kans op asymmetrie indien het vet niet overal gelijkmatig overleefd. Dit kan achteraf opnieuw gecorrigeerd worden.

Wat moet U verder nog weten

Zodra de geinjecteerde vetcellen ingegroeid zijn, overleven ze zoals alle andere vetcellen van Uw lichaam. Dat betekent dat ze ook Uw gewichtschommelingen zullen volgen. Als Uw lichaamsgewicht in belangrijke mate toeneemt, zal het geinjecteerde vet eveneens opzetten en omgekeerd: als U sterk zou vermageren, dan neemt ook de hoeveelheid vet in de behandelde zone af.