U bent hier > BEHANDELINGEN > MACS-LIFT ofwel MINI-FACELIFT

Wat is een mini-facelift?

De MACS-lift (Minimal Access Cranial Suspension) is ontworpen om op relatief eenvoudige wijze en met minimale last voor de patient, een verjonging van het onderste één derde deel van het gelaat te geven. Het is een facelift waarbij via een minimale insnede (minimal acces) een ophanging van onderhuids weefsel naar boven (cranial suspension) uitgevoerd wordt.

Hierbij wordt net voor het oor een zeer beperkte huidzone vrijgemaakt, om vervolgens in de diepte de verslapte weefsels (spieren en vet) weer in hun oorspronkelijke positie plaatsen. Op die manier wordt de huid, die tijdens het verouderen aan wangen, onderkin, en hals is gaan doorhangen, opnieuw opgespannen. Slechts een kleine hoeveelheid overtollige huid voor het oor dient daarna verwijderen te worden en een onopvallend litteken in de plooi van het oor blijft achter. In tegenstelling tot de meeste andere technieken, kan dit type van facelift indien U wenst, uitgevoerd worden onder plaatselijke verdoving met sedatie in daghospitalisatiesetting; desalniettemin heeft een narcose i.h.a. de voorkeur.

Hoe gebeurt de behandeling?

I.h.a. wordt deze ingreep uitgevoerd onder narcose. Echter, indien bij wijze van uitzondering, de ingreep onder lokale verdoving plaatsvindt, zult U tevens een kalmeermiddel krijgen om de ingreep ontspannen te ondergaan. Uw gelaat wordt met een ontsmettende vloeistof gewassen en rondom Uw gelaat worden steriele doeken aangebracht. De plaatselijke verdoving gebeurt door een onderhuidse injectie met een fijne naald. De verdoving zelf blijft anderhalf tot twee uren werkzaam. Indien nodig, wordt eerst een liposuctie van de hals uitgevoerd, dan volgt de eigenlijke lifting. De huid wordt vrijgemaakt via een insnijding in de plooi voor het oor. Zodra de huid vrij is, worden de diepere weefsels door middel van twee inwendige hechtingen terug op hun vroegere spanning gebracht. Na controle op bloeding, wordt een kleine hoeveelheid overtollige huid verwijderd en wordt de wonde gesloten. Onder de huid wordt een klein plastic buisje aangebracht dat nasijpelend bloed naar het verband zal geleiden. Op dezelfde manier wordt daarna de andere zijde behandeld.

De ingreep wordt afgerond met een reiniging van het gelaat en het aanbrengen van een drukverband.

Hoe verloopt de nabehandeling?

Thuis houdt U zich het best zo rustig mogelijk. Als U probeert om wat te slapen, doe het dan in halfzittende houding. Helemaal plat liggen of voorover bukken doet namelijk de zwelling in het gelaat toenemen. Die zwelling en ook de blauwe verkleuring in het gelaat kan U tot een minimum beperken door geregeld verse ijszakjes op de wangen te leggen (gebruik hiertoe een diepvrieszakje met brokjes ijs in water).

Als U een pijnstiller wenst, gebruik dan enkel producten die geen aspirine (acetylsalicylzuur) bevatten. Als gevolg van de diepe hechtingen, zal U vooral bij het wijd openen van de mond enige last ondervinden ter hoogte van het kaakgewricht. Maar dat vervelende gevoel verdwijnt snel in de loop van de eerste week. In het begin zal ook het gebied voor de oren enigszins verdikt zijn, deze verdikking verdwijnt in de loop van de weken.

Het geplaatste drainage buisje wordt de dag na de ingreep verwijderd. Vanaf dan hebt U geen verband meer nodig en kunt u ook probleemloos douchen en de haren wassen.

Al mag u reeds de dag na de ingreep gaan wandelen of winkelen, toch schat u best in dat u ongeveer een week lang niet normaal sociaal actief kan zijn. De zwelling neemt echter al vanaf de derde dag af en is na een week à tien dagen nauwelijks nog zichtbaar. Na twee à drie weken merkt U enkel nog het resultaat van de ingreep.

Zijn er verwikkelingen mogelijk?

Zware verwikkelingen zijn gelukkig zeldzaam.

Ernstige verwikkelingen zijn zeldzaam.

Mocht in de eerste uren na de ingreep onverhoeds een vrij belangrijke nabloeding optreden, dan kan het nodig zijn om de wonde onder plaatselijke verdoving opnieuw te openen om de bloeding te stoppen. Dat levert de patiënt dan hooguit een blauwe plek op, die in de loop van twee weken verdwijnt.

Een infectie (of ontsteking) komt slechts heel zelden voor en wordt behandeld met antibiotica.

Bij rokers valt het voor dat de wonde minder vlot geneest en soms zelfs terug opengaat. In dergelijk geval duurt de genezing iets langer.

Welk resultaat mag ik verwachten?

Veel hangt uiteraard af van Uw uiterlijk vóór de ingreep. Bij de ene patiënt is het zichtbare resultaat ronduit spectaculair, een ander zal het resultaat meer als een discrete opfrissing ervaren. Een en ander kan ook afhangen van de specifieke wensen waarover U vooraf met Uw chirurg heeft overlegd. De tekenen van veroudering en weefselverslapping zullen hoe dan ook minder opvallend en vaak zelfs verdwenen zijn.

Maak U daarbij overigens geen zorgen omtrent uw individuele gelaatstrekken en mimiek, een overaanspannen van de huid met als gevolg een "facelift-look" treedt bij deze techniek vrijwel niet op. Bij deze techniek wordt de huid zelf namelijk verrassend weinig aangespannen en herstelt de chirurg vooral de spanning van de onderhuidse weefsels, waardoor opnieuw de jeugdige omtrekken van het gelaat terugkeren.

Hoe lang mag ik me over het resultaat verheugen?

Geen enkele plastisch chirurgische ingreep kan de tijd stilzetten, wel slaagt deze chirurgie erin om de klok een aantal jaren terug te draaien. De duurzaamheid van het resultaat is bovendien afhankelijk van Uw levensstijl en van eventuele erfelijke factoren. Verreweg de meeste patiënten zijn voor vele jaren gelukkig met het resultaat van deze ingreep.