U bent hier > BEHANDELINGEN > OOGLIDCORRECTIE

Waarom een ooglidcorrectie?

Ten gevolge van het minder elastisch worden van de huid kunnen de oogleden slapper worden en uitzakken. Bij de bovenoogleden kan dit ertoe lijden dat een plooi van het bovenooglid op de wimpers gaat rusten, waardoor het openen van het oog moeilijker wordt. Bij het slapper worden van de onderoogleden kunnen zogenaamde wallen ontstaan.

Hoewel rimpelvorming tot het normale verouderingsproces behoort, kan door het uitzakken van de oogleden een overigens nog jong gezicht veel ouder en vermoeider lijken. Een ooglidcorrectie kan in deze situatie een sterke verbetering brengen.

Wie komt er voor een ooglidcorrectie in aanmerking?

Of een ooglidcorrectie een oplossing kan bieden wordt bij iedere patient individueel bekeken. Zogeheten kraaienpootjes verdwijnen door deze operatie overigens niet. Heeft U ook klachten over het zien, tranen, of juist droge ogen, dan is het aan te raden om dit in het eerste gesprek met Uw plastisch chirurg direct te melden.

Voor de ingreep

De ingreep vindt in principe onder lokale verdoving plaats. U kunt dan voor de ingreep gewoon eten en drinken. Als U onder algehele verdoving geopereerd wordt, moet U vanaf 24 uur 's nachts nuchter blijven dat wil zeggen niet eten en drinken.

Als U medicijnen neemt die de bloedstolling beinvloeden zoals Marcoumar, Sintrom, of Aspirine, moet U dit van te voren met U plastisch chirurg bespreken.

De operatie

Aan het begin van de operatie kunt U indien U wenst een rustgevend medicament vragen. De ingreep duurt ongeveer een uur voor een paar oogleden. Tijdens de operatie wordt het teveel aan huid verwijderd. Als het nodig blijkt, kan ook het overtollig vet worden verwijderd. Bij het bovenooglid wordt hiertoe een sneetje in de plooi van het ooglid gemaakt. Bij het onderooglid komt de huidsnede vlak onder de ooglidrand. Door op deze wijze te werk te gaan, zal het litteken in beide gevallen vrijwel niet zichtbaar zijn.

Wat gebeurt er na de ingreep

U gaat naar huis met kleine steristrips op de wonden. Om ernstige zwelling tegen te gaan, dient U gedurende 48 uur na de ingreep Uw ogen te koelen. Dit gebeurt door een washandje in ijswater (koud kraanwater met daarin een royale hoeveelheid ijsblokjes) te drenken, daarna goed uit te wringen, en vervolgens op Uw ogen te plaatsen. Dit washandje een vijtal minuten laten liggen en dan opnieuw het washandje in het ijswater drenken en herhalen. Op deze wijze overdag de eerste 2 dagen min of meer continue koelen met sporadische tussenpauzes van 15 minuten. Direct kontakt tussen Uw huid en het ijs moet worden vermeden. U kunt in ieder geval geen auto besturen, dus raden wij U aan te regelen dat U door iemand gehaald wordt. Het gebied rondom de ogen zal gezwollen en branderig aanvoelen.

Complicaties

Complicaties zoals een nabloeding of een infectie komen maar zelden voor. Als U na een operatie aan de boven- of onderoogleden ernstige pijn krijgt in of rondom het oog, of het gezichtsvermogen van een van de ogen minder wordt in de eerste uren na de operatie, dient U direct de plastisch chirurg te waarschuwen. Er is dan mogelijk sprake van een bloeduitstorting rondom de oogbol. Als deze niet snel behandeld wordt zou dat tot blindheid kunnen leiden. Snel ingrijpen kan dit voorkomen. Deze situatie komt gelukkig uiterst zelden voor.

Bij ouderen kan de onderooglidspier erg verslapt zijn waardoor uiterst zelden een ectropion (uitgezakt onderooglid) postoperatief ontstaat. Meestal is tijdelijke behandeling met ondersteunde steri-strip voldoende, soms is een bijkomende ophanging van het ooglid onder lokale verdoving nodig.

Wat U verder nog moet weten

De ogen zullen er in de eerste dagen gezwollen en blauw uitzien. U moet er op rekenen dat de ergste zwelling en verkleuring pas na ongeveer 10 dagen is verdwenen; het definitieve resultaat wordt pas na 3 maanden bereikt.

Het gebruik van make-up rondom de ogen is na een week toegestaan.

Het is van belang dat met name de eerste dagen na de operatie zo min mogelijk druk op Uw hoofd komt te staan, dit om zwelling tegen te gaan. Dit houdt in dat U onder andere niet mag bukken, voorover buigen, persen, of zwaar tillen.

Vijf tot 7 dagen na de ingreep wordt U op de consultatie verwacht voor het verwijderen van de steristrips en hechtingen.

De kosten

De overheid en verzekeringsmaatschappijen hanteren een regeling waarbij geldt dat puur esthetische ingrepen niet door hen wordt vergoed. De correctie van bovenoogleden komt alleen voor vergoeding in aanmerking als het openen van het oog of het zicht bemoeilijkt wordt door de huidplooi van het bovenooglid. Een correctie van het onderste ooglid komt niet voor vergoeding in aanmerking.