U bent hier > BEHANDELINGEN > TEPELCORRECTIE - TEPELHOFCORRECTIE

Wie komt in aanmerking voor een tepel en/of tepelhofcorrectie?

De tepel- en tepelhof zijn afzonderlijk eenheden, die samen een esthetisch geheel vormen. Met name de grootte en de diameter van de tepel- en tepelhof, in verhouding tot de grootte van de rest van de borst, kunnen erg variëren.

Daarnaast kan een tepel ingetrokken zijn.

In zeer uitzonderlijke gevallen is er sprake van een tubulaire borstdeformiteit, waarbij borstklierweefsel door de tepelhof naar buiten ‘puilt’’ ofwel herniëert.

Soms is de tepel en/of tepelhof te groot in verhouding met de rest van de borst, waardoor de esthetische proporties van de borst in zijn geheel als minder mooi worden ervaren.

Het is mogelijk de vorm en de afmeting van de tepels te verbeteren en/of de diameter van de tepelhof te verkleinen. Ook een ingetrokken tepel kan een gecorrigeerd worden.

Hoe verloopt de behandeling?

Aangezien het heel persoonlijk is wat U als mooi ervaart, wordt in eerste instantie met U besproken wat U stoort en wat Uw verwachtingen zijn van een eventuele correctie. Dan zal in overleg met U een behandelings optie gekozen worden, waarbij soms verschillende technieken gecombineerd zullen moeten worden om het gewenste resultaat te bekomen. De voor- en nadelen van de techniek(en) en de risico’s zullen met U besproken worden.

Bij een tepelhofverkleining wordt een gedeelte van de gepigmenteerde huid van de tepelhof verwijderd. Dit kan gebeuren via een insnede rond de buitenkant van het tepelhof of via een incisie rond de tepel. Op de plaats van de insnede zal uiteindelijk een litteken zichtbaar zijn. Direct na de ingreep zal het litteken ‘gefronst’ zijn, d.w.z. kleine plooitjes vertonen, deze verdwijnen langzaam in de loop van enkele maanden.

Een ‘gezwollen’ ofwel ‘uitpuilende’ tepelhof kan op met deze wijze echter niet gecorrigeerd worden, hiervoor is een uitgebreidere operatietechniek noodzakelijk, waarbij eveneens het onderliggende borstklierweefsel behandeld wordt. De insnede van deze correctie gebeurt altijd aan de buitenkant van de tepelhof.

Bij een correctie van een ingetrokken tepel of bij een verkleining van de tepel wordt i.h.a. dwars door de tepel gesneden. Bij een ingetrokken tepel worden vervolgens de dieper gelegen melkgangen doorgenomen, aangezien deze de intrekking van de tepel veroorzaken doordat ze in aanleg te kort zijn. Bijgevolg is het geven van borstvoeding na deze ingreep niet meer mogelijk.

Bij correctie van een te grote tepel wordt een deel van het tepelweefsel weggenomen. Er bestaat een grote kans dat U ook na deze ingreep geen borstvoeding meer kunt geven.

De ingreep kan zowel onder plaatselijke verdoving als onder narcose worden uitgevoerd, met uitzondering van de correctie van een tubulaire borstdeformiteit. Deze correctie vindt altijd plaats onder narcose.

Voor de ingreep

De ingreep vindt in principe onder lokale verdoving plaats. U kunt dan voor de ingreep gewoon eten en drinken. Als U onder narcose geopereerd wordt, moet U vanaf 24 uur ’s nachts nuchter blijven, d.w.z. dat U niets mag eten en drinken.

Indien U medicijnen neemt die de bloedstolling beinvloeden zoals ontstekingsremmers of bloedverdunners (waaronder aspirine), moet U dit vooraf aan Uw chirurg doorgeven.

Na de ingreep

Het behandelde gebied is gezwollen en gevoelig (m.n. de tepel), en er kunnen bloeduitstortingen aanwezig zijn. Die trekken vanaf de derde dag na de behandeling langzaam weg.

Indien de hechtingen verwijderd dienen te worden, gebeurt dit rond 10 tot 14 dagen na de ingreep. Wij raden u aan om zeker een dag na de behandeling rust te houden en geen zwaar lichamelijk werk te verrichten. Ook moet u voorkomen dat er druk of spanning op het behandelde gebied komt te staan.

Verdere informatie omtrent wondzorg ontvangt U direct na de ingreep.

Herstel

Zoals bij de meeste operaties is het niet te voorspellen hoe de littekens er uiteindelijk uitzien. Dit hangt, behalve van de hechtingtechniek, af van persoonlijke genezingstendens en het al dan niet optreden van wondproblemen. In het begin kunnen de littekens vrij dik, rood, en gevoelig zijn. Bijkomende nabehandeling met een creme of pleister is dan aangewezen. Na verloop van tijd worden de littekens soepeler en bleker. De eerste maanden moeten de littekens tegen zonlicht beschermt worden, ook onder de zonnebank.

Complicaties

Hoewel deze operatie misschien wel ingrijpend van aard lijkt te zijn, zijn de complicaties zeer beperkt. Een beperkte nabloeding, infectie, of vertraagde wondgenezing kunnen wel eens voorkomen, waardoor het uiteindelijke litteken hier en daar breder kan worden.

Wat U verder nog moet weten

Het gevoel in de tepels kan na de operatie verminderd zijn of zelfs geheel verdwenen zijn. Vaak komt het gevoel terug, maar soms niet altijd volledig.

Of u na een tepelcorrectie nog borstvoeding kunt geven is onzeker en in ieder geval vooraf niet te zeggen.

Een hernieuwde zwangerschap na de ingreep zal de vorm en grootte van tepel- en tepelhof mogelijks opnieuw veranderen.

Het litteken blijft altijd enigszins zichtbaar, met name een litteken t.g.v. een verkleining van de tepelhof. Soms kan het litteken in de loop van het eerste jaar enigszins verbreden of kan de tepelhof zelf enigszins uitrekken en vervlakken, waardoor een deel van het effect van de ingreep verloren kan gaan. Tatouage van een wit litteken 1 jaar na de ingreep kan een optie zijn.

Bij correctie van een ingetrokken tepel is het noodzakelijk de tepel gedurende de eerste 3 tot 6 maanden te beschermen tegen druk van buitenaf. Gedurende deze periode wordt U aangeraden een ‘tepelring’te dragen, d.w.z een soort eksteroogpleister rondom te tepel. Dit is noodzakelijk om de tepel is zijn nieuwe positie stevig te laten gegezen, en te voorkomen dat de tepel opnieuw naar binnen gedrukt wordt. Helaas kan een ingetrokken tepel soms zeer hardnekkig zijn, waardoor in uitzonderlijke gevallen in de loop van de het eerste jaar een recidief optreedt. Een heringreep na een jaar kan dan noodzakelijk zijn.

De kosten

Voor correctie van een ingetrokken tepels is tussenkomst van Uw ziektenkostenverzekeraar vaak mogelijk. Als U de ingreep zelf moet betalen, vraag dan vooraf duidelijke informatie over de exacte kosten.