U bent hier > Wie zijn wij > Filosofie

Filosofie

It is difficult to say what is impossible,
for the dream of yesterday
is the hope of today
and the reality of tomorrow


R. Goddard, rocket scientist

Plastische, Reconstructieve, en Esthetische chirurgie is een medisch vakgebied met een draagwijdte, die reikt van correcties van aangeboren afwijkingen, reconstructies na ongevallen of kanker, alswel esthetische ingrepen met als doel harmonische proporties te scheppen.

Reconstructies en esthetiek gaan hand in hand, een funktionele reconstructie wordt niet door de patiënt geacccepteerd, indien deze niet esthetisch aanvaardbaar is. Omgekeerd is de ervaring opgedaan tijdens reconstructies een zeer waardevolle bron bij het uitvoeren van hooggekwalificeerde esthetische correcties.

Binnen dit kader zullen op deze website zowel aspecten van reconstructieve als esthetisch chirurgie aan de orde komen. Deze informatie kan gebruikt worden zowel als voorbereiding van een eventueel consult, of als opfrissing van hetgeen tijdens een consult besproken werd. De informatie dient uiteraard enkel als globale leidraad, een geïndividualiseerde benadering kan uitsluitend via een persoonlijke consultatie gegeven worden.

Persoonlijke aandacht van de medisch specialist voor de patiënt is een prioriteit in elke behandeling. Persoonlijke aandacht in combinatie met hoogstaande kwaliteit zijn essentiëel voor een goede chirurgische behandeling van iedere patiënt. Dit kan bij uitstek geboden worden in een laaddrempelige setting, waarbij de medisch specialist, in samenwerking met een erkend en hoogstaand ziekenhuis, in direct en nauw contact staat met de patiënten. Indien Uw specialist daarenboven de wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet volgt, staat deze samenwerking garant voor een hoge kwaliteit van behandeling: een behandeling in de breedste zin van het woord.